Antoni Serbeński - drzeworyt, stare zdjęcia -

Antoni Serbeński - drzeworyt

marek_s 11 years, 10 months ago
Comments (1)
wipel 11 years, 10 months ago

Św. Idzi -bardzo często wyobrażany z łanią. Postać kojarzona w naszym regionie z Mikorzynem / raczej Kępno/ i Przedborowem.