All

Here are the newest photos. Scroll down to see more.

Recently added photos

 • ...w podróży. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie (Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego). 10 czerwca 1958 rok, wycieczka X klasy do Wieliczki. Wychowawcą i opiekunem grupy był Stanisław Kempa, po jego lewej siedzi Stanisław Ścierski, następna to chyba Danuta Makles. W tej chustce na szyi wygląda jak uczennica, stąd wątpliwości.

 • Pobernardyński Zespół Klasztorny-Ostrzeszów. Pamiątkowe zdjęcie ministrantów z klasztorku, zrobione z okazji uroczystych obchodów Tysiąclecia Diecezji Poznańskiej. Ostrzeszów 30.06.1968 rok. I rząd, od lewej: 1-...Graf, 2-...Pawlak, 3-...Biedowicz, 4-ks. Adam Cieślar, 5-...Wróbel, 6-...Aksamski (?), 7-...Łacina. II rząd: 1-... Pałka, 2- Antoni Tomczyk, 3-...Tomczyk, 4- Adam Mickiewicz, 5-...Będkowski, 6- Piotr Czajkowski, III rząd: 1-...Joks, 2-...Biedowicz, 3...Wróbel, 4- NN, 5-...Łuczak, 6- ...Szymoniak Prosimy o uzupełnienie brakujących imion i nazwisk, przepraszamy za ewentualne błędy i prosimy o ich korektę. Ze zbiorów Adama Mickiewicza.

 • Kościół farny pw. NMP Wniebowstąpienia w Ostrzeszowie. Dobrze widoczna drewniana dzwonnica. Lata trzydzieste. Źródło: NAC.

 • Początek lat 70-tych, aleja Wolności przy cmentarzu ewangelickim. Ze zbiorów rodziny Biernatów.

 • Początek lat 60-tych, Danusia Rosińska przed figurą Matki Bożej. Widoczna Szkoła Drzewna, na krótką przed pożarem (lipiec 1963), w wyniku którego cały dach został zniszczony. Ze zbiorów Danuty Stawińskiej.

 • Kościół farny w Ostrzeszowie od strony placu Kazimierza. Lata trzydzieste. Źródło: NAC.

 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrzeszowie-widok fragmentu elewacji wschodniej z charakterystycznymi "dołkami wielkanocnymi" czyli śladami po dawnej tradycji rozniecania ognia wielkanocnego.

 • Prezbiterium Fary 16 znak krzyża gregoriańskiego 28 W drugiej linii: Joan (imię biskupa wrocławskiego) dalej MISTAT NS Miedzy cegłami nacięcia typowe dla lat 16xx Znaczenie słowa Mistat do dzisiaj nieznane jak i skrótu NS. Jan Taylor

 • Początek lat 60-tych, ulica Powstańców Wielkopolskich. Po lewej stronie piechurów znajduje się klasztor. Proszę zwrócić uwagę na równy i szeroki deptak- jakie to musiało być fajne miejsce do spacerów. Obecnie jest to wąski pas zaniedbanego trawnika, z głębokim rowem zarośniętym chaszczami. Ciekawe czemu ten chodnik został zlikwidowany? Ze zbiorów Jacka Matysika

 • Budynek przy ulicy Krakowskiej (obecnie Sikorskiego 9), prawdopodobnie lata 20-te u.w.. W latach 30-tych mieścił się w nim internat ks Salezjanów, w czasach PRL-u słynna Szkoła Drzewna, obecnie jest siedzibą ZS nr 1. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 • Więcej