All

Here are the newest photos. Scroll down to see more.

Recently added photos

 • Rok 1975, willa przy ulicy Boh. Stalingradu 15 (Zamkowa). Po lewej przebiegała ulica Zielona (obecnie Gorgolewskiego), po prawej widoczny gmach, w którym mieściła się przychodnia lekarska i pogotowie. Budynek wybudowano jako hotel, na początku XX wieku. I w tej roli służył do wybuchu II wojny światowej. Fot. Czesław Bojszczak, ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

 • Ulica Boh. Stalingradu, połowa lat 70-tych. Tak wyglądał ten fragment obecnej Zamkowej, gdy nie było jeszcze obwodnicy. Ulica po lewej, w którą skręca jasna skoda nazywała się Zielona.

 • Ławeczka na Chmielnej. Lata 60-te.

 • Rok 1961, plac zabaw przy ulicy Boh. Stalingradu. W tyle widoczne alejki i klasztorek. Ze zbiorów Józefa Fabrowskiego.

 • Ostrzeszowska baszta od strony dziedzińca, lata 30-te. Proponuję powiększyć zdjęcie i przyjrzeć się panom i ławeczce na której siedzą oraz wejściu na wieżę. Źródło: NAC.

 • Ulica Armii Czerwonej, obecnie Kolejowa, koniec lat 60-tych. Po lewej posesja państwa Stafeckich, w widocznym na wprost budynku mieściła się piekarnia. Ze zbiorów rodziny Jasiaków.

 • Rozpoczęcie budowy restauracji McDonald's w Ostrzeszowie. 20.05.2024

 • Rozpoczęcie budowy restauracji McDonald's w Ostrzeszowie. 20.05.2024

 • ...w podróży. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie (Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego). 10 czerwca 1958 rok, wycieczka X klasy do Wieliczki. Wychowawcą i opiekunem grupy był Stanisław Kempa, po jego lewej siedzi Stanisław Ścierski, następna to chyba Danuta Makles. W tej chustce na szyi wygląda jak uczennica, stąd wątpliwości.

 • Pobernardyński Zespół Klasztorny-Ostrzeszów. Pamiątkowe zdjęcie ministrantów z klasztorku, zrobione z okazji uroczystych obchodów Tysiąclecia Diecezji Poznańskiej. Ostrzeszów 30.06.1968 rok. I rząd, od lewej: 1-...Graf, 2-...Pawlak, 3-...Biedowicz, 4-ks. Adam Cieślar, 5-...Wróbel, 6-...Aksamski (?), 7-...Łacina. II rząd: 1-... Pałka, 2- Antoni Tomczyk, 3-...Tomczyk, 4- Adam Mickiewicz, 5-...Będkowski, 6- Piotr Czajkowski, III rząd: 1-...Joks, 2-...Biedowicz, 3...Wróbel, 4- NN, 5-...Łuczak, 6- ...Szymoniak Prosimy o uzupełnienie brakujących imion i nazwisk, przepraszamy za ewentualne błędy i prosimy o ich korektę. Ze zbiorów Adama Mickiewicza.

 • Więcej