All

Here are the newest photos. Scroll down to see more.

Recently added photos

 • Ostre Góry, lata 40-te. Roześmiana dziewczynka z kokardami we włosach to Maria Golus. Ze zbiorów Leszka Gajdzika

 • Lata 80-te. Orkiestra fumowska w gotowości przed wymarszem na pierwszomajowy pochód. Dowodzi Stanisław Raszewski.

 • Pomagamy w poszukiwaniu krewnych pani Taylor z USA, którzy być może mieszkają w naszym regionie. Pradziadkiem p. Taylor był Józef Szymala, w okresie międzywojennym mieszkał w Ostrzeszowie, był kupcem i piłkarzem TPN "Ruina". Żonaty z Anną z domu Gabryś. Małżonkowie w czasie II wojny zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Losy Anny nie są znane, nie wiadomo czy przeżyła wojnę. Józef Szymala ur. 1879 r. Wodziczna, syn Jana i Elżbiety Dastych, zm. 9 grudnia 1952 r. w Ostrzeszowie. Anna Szymala ur. 30 kwietnia 1877 w Szklarce Przygodzkiej (Glasdorf). . Towarzystwo Piłki Nożnej RUINA - 1920 rok. Stoją od lewej: Edward Stawinoga (3-ci), Sauer (9-ty), Józef Pisulla (10-ty), Maksymilian Stawinoga((13-ty), za nimi JÓZEF SZYMALA, Kurzawa, Stempiń.

 • 03,08,1933, zdjęcie z uroczystości przyznania tytułu Honorowego Obywatela Ostrzeszowa Janowi Dirske. Panowie stoją na ulicy Kościelnej (obecnie Mickiewicza), przed kościołem farnym. Rozpoznano: 1 Marian Malinowski-właściciel Gazety Ostrzeszowskiej, 2 Franciszek Szczepański- kierownik szkoły podstawowej, 3 JAN DIRSKA, 4 Paweł Seydak-burmistrz Ostrzeszowa, 5 Nicefor Dąbrowiecki- starosta powiatu Kępińskiego. Jan Dirska 1854-1941. Przemysłowiec, działacz społeczny, członek i sponsor Towarzystwa pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego, prezes Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej, w okresie zaboru pruskiego członek Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, a w latach 1910-1913 jej przewodniczący, w latach 1919-1920 pierwszy polski burmistrz Ostrzeszowa, 1924-1928 dyrektor Banku Ludowego w Ostrzeszowie. Honorowy Obywatel Miasta od 03.08.1933 roku. Ze zbiorów Marii Moś.

 • Początek lat 80-tych ulica PKWN, obecnie Norweska. Po prawej zlikwidowany niedawno budynek przedszkola.

 • Żłobek i budynki przy ulicy PKWN, widok od strony alejek. Rok 1975. Foto. Marek Dytfeld

 • Kulig na ulicy Św. Mikołaja, koniec lat pięćdziesiątych. Chociaż teren ogrodzony, to chyba budynku weterynarii jeszcze nie ma. Stare zdjęcia z tej części miasta są prawdziwymi rarytasami, dlatego gorąco dziękujemy panu Zenkowi Mikołajczykowi za udostępnienie i do znudzenia prosimy: kochane Krajczoki szukajcie i dzielcie się swoimi pamiątkami.

 • Mini park przy ulicy Bohaterów Stalingradu (Zamkowej). Widoczna makieta Pałacu Kultury i Nauki wykonana przez Spółdzielnie Pracy STOLARZ. Połowa lat 50-tych. Ze zbiorów Krystyny Wawrzyniak.

 • Nawiedzenia obrazu Matki Boskiej w Ostrzeszowie, 19 grudzień 1976 rok. Autorem pomysłu peregrynacji kopii obrazu jasnogórskiego był prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, wędrówka była przygotowaniem narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Pierwszy etap nawiedzenia cudownego obrazu rozpoczął się w 1957 roku a zakończył się w 1980. W 1966 roku władze komunistyczne nakazały aresztować obraz, uwięzienie trwało 6 lat. Peregrynacja była jednak kontynuowana, Matka Boska nawiedzała polskie parafie w symbolu pustych ram, ewangeliarza i świecy. 19 grudnia 1976 roku kopia obrazu dotarła do Ostrzeszowa. Było to nadzwyczajne wydarzenia dla naszego miasta i parafii o czy świadczą prezentowane zdjęcia. Może posiadacie podobne, oficjalne pamiątki z jeszcze innymi zestawami fotografii, lub prywatne zdjęcia?

 • Nawiedzenia obrazu Matki Boskiej w Ostrzeszowie, 19 grudzień 1976 rok.

 • Więcej