All

Here are the newest photos. Scroll down to see more.

Recently added photos

 • IV Kurs Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Ostrzeszowie, 1930 rok

 • Kółko Muzyczne w Ostrzeszowie, Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Rok ok. 1930

 • Ostrzeszowscy ogrodnicy w komplecie! Ostrzeszów 1. 04. 1962 rok. Dyplom przyznany Pawłowi Korinthowi z okazji 65-tej rocznicy pracy zawodowej. Od lewej: Lech Borowicz, Teodor Guzenda (Mikstat), Józef Poniecki, Ignacy Grobelny, Alfons Trzeciak, Wincenty Kluziak, Michał Owczarek (Doruchów), Feliks Kasprzak, Paweł Fabrowski (Mikstat).

 • Wystawa Rolniczo Przemysłowa powiatu kępińskiego w Ostrzeszowie. 12-15 sierpień 1934 rok. Paweł Korinth Ogrodnictwo Ostrzeszów. Paweł Korinth urodził się w 1882 roku w Tczewie. W październiku 1912 roku zaczął prowadzić własne gospodarstwo w Ostrzeszowie. Z wcześniejszego okresu zachowało się o nim ciekawe zaświadczenie: "Dobra Rycerskie Doruchów. Ogrodnik Korinth był zatrudniony w tutejszej posiadłości od 1.10.1910 do 1.10.1912 r. W tym czasie był zawsze pilny, pracowity, w pełni trzeźwy i okazał się w swoim zawodzie biegły. Mogę go jako spokojnego i pracowitego człowieka polecić. Stanisław Thiel" Powstaniec wielkopolski, w latach międzywojennych prezes Towarzystwa Ogrodniczego. Cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem, za swoją działalność został uhonorowany przez przedwojenne władze Ostrzeszowa tytułem Seniora Miasta.

 • DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI OGRODNICZYCH W OSTRZESZOWIE 1910-1988 Praca monograficzna wydana staraniem Związku Ogrodniczego w Ostrzeszowie. Kępno-Syców-Wieruszów z okazji jubileuszu 75-lecia działalność organizacji ogrodniczej. 1910-1988 Praca zespołowa mgr Józef Michnik Lech Borowicz Bolesław Zimorski . Ze zbiorów Józefa Ponieckiego.

 • Lata trzydzieste, styk ulicy Kościelnej (obecnie Mickiewicza) i Okrężnej. Aniela Kokot (po pierwszym mężu Cichosz, z d. Małyszka) z mężem Stanisławem po zakończonej mszy w kościele farnym wracają do domu. Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

 • Lata trzydzieste, skrzyżowanie ulicy Kościelnej (Mickiewicza) i Okrężnej. W tyle kamienica, w której obecnie znajduje się sklep spożywczy "czwórka". Z lewej Julianna Manikowska (z d. Guzenda), personalia drugiej pani nieznane.

 • Ostrzeszowski basen, połowa lat pięćdziesiątych. Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

 • Ostrzeszowski basen, połowa lat pięćdziesiątych. Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

 • Prawdopodobnie lata trzydzieste, ulica Św. Mikołaja, w tyle dom pod numerem 49 przy skrzyżowaniu z ulicą Mostową. Na odwrocie zdjęcia widnieje napis: " p. Nowak z siostrą". Może ktoś rozpoznaje spacerujące siostry?

 • Więcej