All

Here are the newest photos. Scroll down to see more.

Recently added photos

 • Basen w Ostrzeszowie. Lata trzydzieste, kopanie niecki basenu. Z lewej z łopatą-Józef Lenartowski.

 • Basen w Ostrzeszowie. Koniec lat trzydziestych, basen w budowie, dobrze widoczne pochylone ściany kąpieliska.

 • Basen w Ostrzeszowie, lata pięćdziesiąte.

 • Schyłek lat czterdziestych, ulica Sikorskiego, widoczna kamienica z restauracją państwa Sobczaków. Na motorze siedzi Halina, córka właścicielki lokalu, Anny Sobczak (stoi w wejściu) i siostra Wacława. Za zdj. dziękujemy Przemysławowi Janulkowi.

 • Restauracja Anny Sobczak przy Ulicy Sikorskiego (obecnie nr 7, mieści się tutaj sklep motoryzacyjny)), lata tuż po wojnie. W progu lokalu stoją: Anna Sobczak z synem Wacławem, w oknie z lewej, widoczna córka-Halina. Restauracja prowadziła działalność jeszcze w okresie międzywojennym, w 1948 roku musiała zostać zamknięta. Uruchomiona ponownie w 1956 roku, już pod szyldem Wacława Sobczaka. Za zdj. dziękujemy Przemkowi Janulkowi.

 • Wieczór zaręczynowy Stanisława Schlafke z Walentyną Zawadka. Fotografia wykonana w domu rodzinnym narzeczonej w Ostrzeszowie. Rok powstania fotografii (1931?) jest w trakcie ustalania. Od lewej strony siedzą: pan Zawadka (ojciec narzeczonej), Bronisław Schlafke (ojciec narzeczonego), Marianna (Maria) Schlafke (matka narzeczonego), pani Zawadka (matka narzeczonej). Stoją od prawej strony: panna Zawadka (siostra narzeczonej, ze skrzypcami), Stanisław Schlafke (Król Kurkowy 1932 r.), Walentyna Zawadka (przyszła żona Stanisława Schlafke), NN, NN, NN. Fotografię wykonał najprawdopodobniej Feliks Schlafke (brat Stanisława), którego szklane negatywy w ilości 115 sztuk posiadamy. W tle widoczne portrety rodziców panny Walentyny Zawadki obok centralnie wiszącego wizerunku Tadeusza Kościuszki. Bohdan Kaczmarek Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski.

 • Początek lat pięćdziesiątych. Wieża ciśnień przy ulicy Wrzosowej w zimowym anturażu. Ze zbiorów rodziny Kasprzaków

 • Ok. 1973 roku, zabawa świąteczna w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Kościuszki (obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy). Poznajecie kogoś? :)

 • Zima 1976 roku, ulica Stefana Żeromskiego w tyle Powstańców Wielkopolskich. Ze zbiorów rodziny Gorgolińskich.

 • Koniec lat pięćdziesiątych, Aleja Wolności okolice "Białego domku" przy szpitalu. Po lewej widoczna Szkoła Podstawowa nr 2 i dach UMiG, na wprost dom przy ulicy Piastowskiej (obok Polo). W tańcu na łyżwach występują: Danka Solarek i Jacek Matysik.

 • Więcej