Wszystkie

Oto najnowsze zdjęcia w serwisie. Przewijaj w dół, aby obejrzeć kolejne.

Ostatnio dodane zdjęcia

 • Poznań 13.11. 1985 r. List Ignacego Mosia do Stefana Szkaradkiewicza, proboszcza parafii farnej w Ostrzeszowie w sprawie naprawy, zniszczonego w czasie wojny, pomnika Tadeusza Kościuszki. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

 • Ignacy Moś (1917-2001) przy pomniku Tadeusza Kościuszki na ogródkach dziecięcych im. Arcybiskupa Walentego Dymka. W roku 1985 pan Moś ufundował, widoczny na zdjęciu, medalion i tablicę zniszczone przez Niemców w czasie okupacji. By pomnik odzyskał swój pierwotny wygląd brakuje jeszcze sokoła wieczącego obelisk, może znajdą się dobroczyńcy, którzy podejmą się rekonstrukcji brakującego elementu i zakończą dzieło Igo Mosia? Ze zbiorów Muzeum Regionalnego

 • Zdjęcie przedstawia członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół podczas, jak się przyjęło uważać, odsłonięcia pomnika poświęconemu Tadeuszowi Kościuszce w 1917 roku w setną rocznicę śmierci. Pomnik został ulokowany za kościołem Św. Anny, ukrycie go za świątynią może świadczyć że postawiono go w tajemnicy albo przy cichym pozwoleniu lokalnych władz pruskich. W czasie okupacji obelisk został uszkodzony przez Niemców. W 1985 roku, rozbity w czasie wojny medalion i tablicę ufundował Ignacy Moś.,niestety widoczny na zdjęciu, stojący na kamiennej kuli, sokół nie został zrekonstruowany. Może już czas przestać czekać na kolejnego dobrodzieja i sami mieszkańcy Ostrzeszowa powinni zadbać by pomnikowi przywrócić dawny wygląd? O pomniku oprócz harcerzy, obecnie nikt nie pamięta, stoi w tyle ogródków przy ulicy Kościuszki, obsikiwany przez pieski. Bo ogródki ,które w zamyśle miały być placem zabaw dla dzieci, w dzień stały się miejską toaletą dla psów, wieczorem zaś miejscem spotkań towarzyskich zakrapianych alkoholem.

 • Rok 1917, kościół farny, uroczyste nabożeństwo z okazji odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki, w setną rocznicę śmierci. Na ambonie prawdopodobnie kazanie głosi przyszły biskup Walenty Dymek. Przed ołtarzem ,na katafalku dobrze widoczny portret naczelnika insurekcji z 1794 roku. Pomnik został postawiony za kościołem Św. Anny, obecnie znajduje się na terenie ogródków dziecięcych im. Arcybiskupa Walentego Dymka. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

 • Lata dwudzieste, kamienica przy ulicy Św. Mikołaja 59, (obecnie numer 10) będąca własnością rodziny Kurzawów. Z okna na piętrze, od lewej strony wygląda Wacława ( za m. Śliwińska), w następnym Pelagia (za m. Karasińska), u góry od prawej, prawdopodobnie ojciec Wacławy i Pelagii Kurzawskiej. Więcej osób nie rozpoznano, może ktoś z rodziny Kurzawów będzie mógł i chciał pomóc? Piękne i bardzo cenne zdjęcie, widoczny fragment chodnika i jezdni, daje pojęcie jak wyglądał ulice w przedwojennym Ostrzeszowie. Miasto na dobre, zaczęło zmieniać się dopiero na przełomie lat 60 i 70-tych. Przy okazji tego zdjęcia, po raz kolejny apelujemy o udostępnienie fotek z rodzinnych archiwów, tak mało znanych jest starych fotografii tej części Ostrzeszowa. Ze zbiorów Witolda Kucharskiego.

 • Na kąpielisku u Libchena, lata trzydzieste. Po wojnie kąpielisko jeszcze funkcjonowało ale właścicielami stawu była już rodzina Wilków. Ze zbiorów rodziny Manikowskich.

 • Na ławeczce w parku, lata trzydzieste. W środku siedzi Zofia Wasiółka, stoi Helena Fluder. Ze zbiorów Jacka Matysika

 • Cmentarz ewangelicki w Ostrzeszowie. Grób Anny i Karla Konwiarz, rodziców wybitnego niemieckiego architekta i urbanisty-Richarda Konwiarza (1883-1960), twórcy licznych wrocławskich obiektów użyteczności publicznej w tym wielu obiektów sportowych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Konwiarz

 • Cmentarz ewangelicki w Ostrzeszowie. Grób Anny i Karla Konwiarz, rodziców wybitnego niemieckiego architekta i urbanisty-Richarda Konwiarza (1883-1960), twórcy licznych wrocławskich obiektów użyteczności publicznej w tym wielu obiektów sportowych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Konwiarz

 • Istniejąca do dziś krata przy ul. Chmielnej, stanowiąca wejście do budynku browaru. Rok 1846 to data prawdopodobnego założenia browaru przez Wilhelma Stojana, którego następnym właścicielem być mogła rodzina Timlingów.

 • 15.06.1980 rok, zdjęcie zrobiono po zawodach miejsko-gminnych w Bledzianowie. Z uwagi na padający deszcz zawody musiały zostać przerwane a o klasyfikacji końcowej zadecydował bieg na 100 metrów, Andrzej Klóska był nie do pokonania i drużyna z Ostrzeszowa zajęła pierwsze miejsce. Stoją od lewej: Józef Raszewski, Franek Siedlecki, Stasiu Góra, Jan Treśka, Paweł Klóska, Marian Klóska, Krzysiek Jeżewski. Klęczą: Władek Kowalski, Andrzej Klóska, Zbigniew Piechota

 • Rok 1967, porządkowanie placu pod budowę biblioteki. Po lewej, za widocznymi domami, przebiega ulica Piastowska, na wprost rumowisko po magazynie odpadów. Z kroniki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.

 • 27 lipca 1963 roku, płonie dach Szkoły Drzewnej.

 • Szkoła Drzewna (obecnie ZSZ nr 1) po pożarze w 1963 roku.

 • Prezentujemy po raz pierwszy publicznie, nieznany dotąd obraz Antoniego Serbeńskiego z 1938 roku. Może ktoś rozpozna dziewczynkę z portretu?

 • Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie. 09.11.1968. Starym zwyczajem cechowym mistrz kowalski ob. Wojtasik podgrzał urnę na palenisku, zamknął w niej akt erekcyjny...

 • Więcej