Historia Ostrzeszowa i okolic

Największy dostępny publicznie zbiór starych fotografii z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

Ostatnio dodane zdjęcia

  • Lata sześćdziesiąte, cmentarz parafialny, delegacje składają wieńce przy mogile ofiar pomordowanych w Ostrzeszowie w Krwawą Sobotę 20 stycznia 1945 roku. Od lewej: Jan Witwicki, Czesław Motyl, Antoni Czajkowski, Władysław Jarczewski.

  • Lata sześćdziesiąte, cmentarz parafialny, delegacje składają wieńce przy mogile ofiar pomordowanych w Ostrzeszowie w Krwawą Sobotę 20 stycznia 1945 roku.

  • Domy, których dachy widać na pierwszym planie, zostały zburzone pod budowę księgarni. Dalej kamienica należąca obecnie do państwa Sieraczków, na lewo od środka zdjęcia widoczny komin kuźni pana Szkopka. Następnie Pollena z charakterystyczną bramą. Lata sześćdziesiąte.

  • Lata sześćdziesiąte, ulica Kaliska po prawej Dom Rzemiosła na wprost stara lodownia, zburzona w 1970 roku. Bardzo prosimy o informację dotyczącej tej lodowni jak również poszukujemy zdjęć, bo jest to jedyna, jak dotąd znana nam fotka tej budowli.

  • Artykuł z Gazety Poznańskiej z 22.09.1970 roku. Budynek lodowni o którym mowa, znajdował się na obecnej ulicy Kaliskiej pomiędzy Domem Rzemiosła a Szkołą Języków Obcych. Ze zbiorów Jacka Matysika.

  • Plac Borek, koniec lat pięćdziesiątych. W tyle tzw. sala Hendrykowskiego w trakcie przebudowy, jest to pierwszy z dużych remontów kina. Po powiększeniu fotografii, dobrze widoczny napis: KINO LOTNIK. Po prawej stronie stoi drewniana rampa, służyła ona da załadunku zakupionych na targu zwierząt. Wspaniałe zdjęcie dokumentujące zmiany jakie zachodziły w naszym mieście. Ze zbiorów Jacka Matysika.

  • Rok ok. 1974, jasełka w klasztorku.

  • Rok ok. 1974, Jasełka w klasztorku

Przekaż swoje wspomnienia przyszłym pokoleniom.

Nie pozwól, aby ważne chwile i nieistniejące już miejsca uleciały z Twojej pamięci.