History of Ostrzeszów region

Largest publicly available collection of old photos from the Ostrzeszów region in Poland

Recently added

  • Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. Rok 1927, poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Kobylej Górze. Na zdjęciu druhowie z Kobylej Góry i okolicznych miejscowości w tym bardzo liczna grupa z Ostrzeszowa z naczelnikiem Antonim Wodniakowskim. Widoczna również delegacja Towarzystwa Powstańców i Wojaków, wśród nich dziadek mojej żony Walenty Lipiński (z lewej przy drugim sztandarze, z wąsikiem i lekko przekrzywioną głową). Zdjęcie pochodzi ze zbiorów rodziny Lipińskich, posiada je również Muzeum Regionalne.

  • Styk ulicy Powstańców Wielkopolskich i Marii Kurzawskiej, lata sześćdziesiąte. W pochodzie pierwszomajowym idą pracownicy PSS-ów. W tyle widoczny pan Mirosław Zawartko. Może uda nam się rozpoznać którąś z pań?

  • U Źródełka. 1985 rok.

  • Ostrzeszów czuwa. Rok 1987, pielgrzymi z parafii farnej maszerują do Mikorzyna.

  • Ostrzeszów, lata 90-te. Na rynku stoją jeszcze słynne fontanno-kwietniki, a na ulicy Sikorskiego w kamienicy państwa Kucharskich pijalnia piwa.

  • Rynek w Ostrzeszowie, strona wschodnia, początek XX wieku.

  • Rynek w Ostrzeszowie, początek XX wieku.

  • Pielgrzymka parafialna ostrzeszowskiej Fary do Mikorzyna, 1987 rok. Fajna fotka, dużo znajomych, nic tylko wziąć pod lupę i rozpoznawać. Pozdrawiamy proboszcza Stefana!

Recently commented

Save your memories for next generations

Make sure that important moments and places from past are saved for your children