History of Ostrzeszów region

Largest publicly available collection of old photos from the Ostrzeszów region in Poland

Recently added

  • DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI OGRODNICZYCH W OSTRZESZOWIE 1910-1988 Praca monograficzna wydana staraniem Związku Ogrodniczego w Ostrzeszowie. Kępno-Syców-Wieruszów z okazji jubileuszu 75-lecia działalność organizacji ogrodniczej. 1910-1988 Praca zespołowa mgr Józef Michnik Lech Borowicz Bolesław Zimorski . Ze zbiorów Józefa Ponieckiego.

  • Lata trzydzieste, styk ulicy Kościelnej (obecnie Mickiewicza) i Okrężnej. Aniela Kokot (po pierwszym mężu Cichosz, z d. Małyszka) z mężem Stanisławem po zakończonej mszy w kościele farnym wracają do domu. Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

  • Lata trzydzieste, skrzyżowanie ulicy Kościelnej (Mickiewicza) i Okrężnej. W tyle kamienica, w której obecnie znajduje się sklep spożywczy "czwórka". Z lewej Julianna Manikowska (z d. Guzenda), personalia drugiej pani nieznane.

  • Ostrzeszowski basen, połowa lat pięćdziesiątych. Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

  • Ostrzeszowski basen, połowa lat pięćdziesiątych. Ze zbiorów Andrzeja Cichosza.

  • Prawdopodobnie lata trzydzieste, ulica Św. Mikołaja, w tyle dom pod numerem 49 przy skrzyżowaniu z ulicą Mostową. Na odwrocie zdjęcia widnieje napis: " p. Nowak z siostrą". Może ktoś rozpoznaje spacerujące siostry?

  • Ulica Świętego Mikołaja, w tyle, po lewej przebiega ulica Mostowa. Prawdopodobnie lata trzydzieste, chociaż niewykluczone że fotografia została zrobiona krótko po wojnie. Nie znamy nazwisk spacerujących mężczyzn, a fajnie byłoby je ustalić. Zdjęcie jest w dobrej jakości a panowie są dość charakterystyczni, dlatego bardzo liczymy na Państwa pomoc.

  • Rok 1983, willa przy ulicy Boh. Stalingradu 15 (Zamkowa), po lewej była ulica Zielona, w budynku po prawej mieściła się przychodnia lekarska. W latach międzywojennych właścicielem domu był Jan Hendrykowski. Zdj. Czesław Bojszczak.

Recently commented

Save your memories for next generations

Make sure that important moments and places from past are saved for your children