Jan Dirska, stare zdjęcia -

Jan Dirska

<p>\"JAN DIRSKA (1854 - 1941), przemysłowiec, handlowiec, działacz społeczny, członek i sponsor Towarzystwa Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego, prezes Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej, w okresie zaboru pruskiego członek Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, a w latach1910 - 1913 jej przewodniczący, w latach 1919 - 1920 pierwszy polski burmistrz Ostrzeszowa, 1924 - 28 dyrektor Banku Ludowego w Ostrzeszowie. Honorowy Obywatel miasta Ostrzeszowa od 3.08.1933 roku.\" [www.ostrzeszow.pl]</p>

Nieznany 14 years, 5 months ago
Comments (0)