NICEFOR ALEKSANDER DĄBROWIECKI (1897 - 1972), stare zdjęcia -

NICEFOR ALEKSANDER DĄBROWIECKI (1897 - 1972)

NICEFOR ALEKSANDER DĄBROWIECKI (11.02.1897 - 31.07.1972), starosta powiatowy w Szubinie, później w Kępnie (tu warto dodać, że Kępno i Ostrzeszów znajdowały się wówczas w tym samym powiecie, Nicefor Dąbrowiecki był tu starostą w latach 1932 - 1939), a od lipca 1939 w Lublinie. Żołnierz I Brygady Legionów, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, więzień obozu w Oświęcimiu, działacz polonijny. Za wybitne zasługi w służbie państwowej odznaczony Krzyżem Komandorii Orderu Odrodzenia Polski (1938) oraz Orderem Komandorskim św. Grzegorza Wielkiego (1938), najwyższego odznaczenia Papieża dla osób świeckich zasłużonych dla Kościoła katolickiego. Za promocję miasta Ostrzeszowa w latach trzydziestych nadano mu 10.09.1934 tytuł Honorowego Obywatela miasta Ostrzeszowa. Zmarł na emigracji w USA.
Fotografia i tekst na podstawie m.in: http://www.ostrzeszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=82&strona=1

Nieznany 14 years, 3 months ago
Comments (0)