Ismar Elbogen, stare zdjęcia -

Ismar Elbogen

<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"background-color: rgba(255, 255, 255, 0);\"><strong style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Ismar Elbogen</strong> (ur. <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia\" title=\"1 września\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1 września</a> <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1874\" title=\"1874\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1874</a> w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ostrzesz%C3%B3w\" title=\"Ostrzeszów\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Ostrzeszowie</a>, zm. <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1_sierpnia\" title=\"1 sierpnia\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1 sierpnia</a><a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1943\" title=\"1943\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1943</a> w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork\" title=\"Nowy Jork\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Nowym Jorku</a>) – niemiecki <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rabin\" title=\"Rabin\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">rabin</a>, wykładowca i historyk.</span></p>
<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"background-color: rgba(255, 255, 255, 0);\">Nauki pobierał u swego wuja, <span class=\"new\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\" title=\"Jacob Levy (strona nie istnieje)\">Jacoba Levy</span>, a następnie w gimnazjum. Od <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1893\" title=\"1893\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1893</a> roku uczył się w <span class=\"new\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\" title=\"Żydowskie Seminarium Teologiczne we Wrocławiu (strona nie istnieje)\">Żydowskim Seminarium Teologicznym we Wrocławiu</span>, w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1898\" title=\"1898\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1898</a> uzyskał tam stopień doktora <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski\" title=\"Uniwersytet Wrocławski\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Uniwersytetu Wrocławskiego</a>. Swój dyplom <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rabin\" title=\"Rabin\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">rabina</a> zdobył w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1899\" title=\"1899\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1899</a> roku po czym został mianowany na wykładowcę <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Egzegeza\" title=\"Egzegeza\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Egzegezy Biblijnej</a> oraz Historii Żydowskiej w Collegio Rabbinico Italiano we <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Florencja\" title=\"Florencja\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Florencji</a>. W <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1902\" title=\"1902\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1902</a> roku został <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Privatdozent\" title=\"Privatdozent\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">privatdozentem</a> i <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rektor\" title=\"Rektor\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">rektorem</a> w Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Berlin\" title=\"Berlin\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Berlinie</a>.</span></p>
<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"background-color: rgba(255, 255, 255, 0);\">Jest autorem książki <em style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Jewish Liturgy: A Comprehensive History</em>, pierwszy raz wydanej po <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki\" title=\"Język niemiecki\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">niemiecku</a> w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1913\" title=\"1913\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1913</a> roku. Książka ta doczekała się kilku późniejszych wydań w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski\" title=\"Język hebrajski\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">języku hebrajskim</a>. Ostatnia edycja hebrajska została przetłumaczona na <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski\" title=\"Język angielski\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">język angielski</a> przez Raymonda P. Scheindlina i wydana przez Jewish Publication Society w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1993\" title=\"1993\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1993</a> roku.</span></p>
<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"background-color: rgba(255, 255, 255, 0);\">Praca ta zawiera całą gamę zmian w żydowskiej liturgii, od wczesnych podstaw, przez średniowiecze aż po reformę w <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Niemcy\" title=\"Niemcy\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Niemczech</a> i <a class=\"mw-redirect\" href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/USA\" title=\"USA\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">USA</a>. Jest to najpełniejsze kiedykolwiek napisane akademickie studium liturgii żydowskiej.</span></p>
<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"background-color: rgba(255, 255, 255, 0);\">Współredagował (z <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Aron_Freimann\" title=\"Aron Freimann\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Aronem Freimannem</a> i Maxem Freudenthalem)<em style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Zeitschrift für die Geschichte den Juden in Deutschland</em> (Czasopismo historii Żydów w Niemczech). Od <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1933\" title=\"1933\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1933</a> był członkiem <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Reichsvertretung_der_Deutschen_Juden\" title=\"Reichsvertretung der Deutschen Juden\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Reichsvertretung der Deutschen Juden</a>. Po <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/1938\" title=\"1938\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">1938</a> wyemigrował do <a class=\"mw-redirect\" href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/USA\" title=\"USA\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">USA</a>, gdzie wykładał aż do śmierci w Żydowskim Instytucie Religii w Nowym Jorku, a także w Żydowskim Seminarium Teologicznym i <a href=\"http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hebrew_Union_College\" title=\"Hebrew Union College\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; vertical-align: baseline;\">Hebrew Union College</a>.</span></p>
<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"> </p>
<p style=\"margin: 0px 0px 0.7em; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"background-color: rgba(255, 255, 255, 0);\">źródło: Wikipedia</span></p>

paskal 8 years, 10 months ago
Comments (0)