Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie, bliższej i dalszej okolicy, stare zdjęcia -

Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie, bliższej i dalszej okolicy

Autor: Ks. Radca Michał Perliński

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego, Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, Ostrzeszów 2010

Dostępna w: Oficyna Wydawnicza Kulawiak

paskal 10 years, 2 months ago
Comments (0)