Julian i Katarzyna Hurny ze Zmyślonej pow. Ostrzeszów (Złote Gody), stare zdjęcia -

Julian i Katarzyna Hurny ze Zmyślonej pow. Ostrzeszów (Złote Gody)

Źródło:
Przewodnik Katolicki z dnia 17 kwietnia 1927 r. nr 16 str. 228

Nieznany 13 years, 11 months ago
Comments (1)
kaziu47 13 years, 10 months ago

Julian Hurny i Katarzyna z d.Lewek zawarli związek małżeński dnia 11 lutego 1877 r. w kościele parafialnym w Parzynowie. Świadkami zawarcia tego związku byli Andrzej Gierlic i Kazimierz Mądry.
Julian urodzony dnia 31 grudnia 1852 r. w Zmyślnej Parzynowskiej, ochrzczony 2 stycznia 1853 r.imionami: Antoni Julian! zaś chrzestnymi byli Wojciech Noculak i Agnieszka Ósma, był synem Bartłomieja Hurnego i Marianny z d.Noculak a wnukiem Wojciecha Hurnego i Jadwigi z d.Kokot, zmarł dnia 4 sierpnia 1935 r. w Zmyślonej Parzynowskiej.
Katarzyna Lewek urodzona dnia 14 listopada 1852 r. w Zmyślonej Parzynowskiej, była córką Doroty Lewek (i Michała Lewka?).