Prospekt obozu harcerskiego organizowanego przez drużynę harcerską przy LO w Ost..., stare zdjęcia -

Prospekt obozu harcerskiego organizowanego przez drużynę harcerską przy LO w Ostrzeszowie w Beskidzie Śląskim w Jaworze w rejonie Bielska Białej w terminie 23.07..19.08.1965r z wyszczególnieniem komendantów podobozu żeńskiego i męskiego, warunków i kosztów uczestnictwa

ktprezes 6 years, 1 month ago
Comments (0)