Fabryka Blomberga - dziś teren Spółdzielni Inwalidów, stare zdjęcia -

Fabryka Blomberga - dziś teren Spółdzielni Inwalidów

marek_s 12 years, 8 months ago
Comments (1)
wipel 12 years, 8 months ago

Warto pamiętać,że była to fabryka państwa Prusinkiewiczów. Po wojnie właścicieli zmuszono, żeby sprzedali obiekt państwu.