Fabryka Blomberga - dziś teren Spółdzielni Inwalidów, stare zdjęcia -

Fabryka Blomberga - dziś teren Spółdzielni Inwalidów

marek_s 11 years, 9 months ago
Comments (1)
wipel 11 years, 9 months ago

Warto pamiętać,że była to fabryka państwa Prusinkiewiczów. Po wojnie właścicieli zmuszono, żeby sprzedali obiekt państwu.