W Ostrzeszowie na ulicy Kaliskiej w drodze do biblioteki, dnia 6 kwietnia 1932 r..., stare zdjęcia -

W Ostrzeszowie na ulicy Kaliskiej w drodze do biblioteki, dnia 6 kwietnia 1932 r. Od lewej Jan Strzykała, Edward Smyczyński i Leon Bednarek (z tyłu).

ewabeata 1 year, 5 months ago
Comments (0)