Wyroby garncarskie, stare zdjęcia -

Wyroby garncarskie

Wykonane przez Stanisława Wolnego ok. 1964 r.ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie

Nieznany 10 years, 3 months ago
Comments (0)