Klasztor Pobernardyński, stare zdjęcia -

Klasztor Pobernardyński

To bardzo ciekawe miejsce, niedostępne dla osób postronnych a nawet dla większości sióstr - górna, tylna część ołtarza.
07.06.2009

paskal 15 years ago
Comments (1)
wipel 14 years ago

Ten Krucyfiks pochodzi z Wilna lub Nowogródka, został przywieziony przez siostry po wojnie.