w uzupełnieniu opisu tej galerii na dokumentach są wymienione osoby odpowiedzial..., stare zdjęcia -

w uzupełnieniu opisu tej galerii na dokumentach są wymienione osoby odpowiedzialne za współtworzenie wystawy

Nieznany 12 years, 8 months ago
Comments (3)
amalina 12 years, 8 months ago

efkama umieściła tutaj te dwie strony z kepnosocjum.pl, licząc na bliższe dane o organizatorach wystawy, w większości ówczesnych mieszkańców Ostrzeszowa. Jednak czas mija, a tu się nic nie pojawiło. Dla zachęty przedstawiam niżej, co udało mi się znaleźć z prośbą o poprawki i uzupełnienia:

Regionalna Wystawa Rolniczo-Przemysłowa Powiatu Kępińskiego w Ostrzeszowie w dniach 12 - 15 sierpnia 1934 r.
Protektorat: Wojewoda Poznański Roger hr. Raczyński
Komitet Honorowy:
gen. bryg. Oswald Frank - Dowódca Okręgu Korpusu VII Poznań; inż. Teofil Lorkiewicz - Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu; Kajetan Dzierżykraj-Morawski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej; dr Michał Pollak - Kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego; Seweryn Samulski - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu; Ferdynand Świtalski - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; gen. bryg. Michał Tokarzewski - Dowódca Okręgu Korpusu III Grodno*; Władysław Zakrzewski - Prezes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Komitet Wykonawczy:
Nicefor Aleksander Dąbrowiecki (1897-1972), starosta powiatowy w Kępnie, więzień Auschwitz; Władysław Krzywoszyński inżynier rolnik z Domanina; hr. Maria Szembekowa (1862-1937) z Siemianic, działaczka społeczna i pisarka; płk Stanisław Łucjan Thiel (1881-1943) z Doruchowa, Honorowy Obywatel miasta Ostrzeszowa, gen. bryg. NSZ
(wg http://ostrzeszow.socjum.pl/galeria/album/64 z uzupełnieniami i poprawkami*)

Znalezieni dotychczas odpowiedzialni:
- Włodzimierz Krzywoszyński (1903-1975), syn Władysława, rolnik z Domanina, poseł na Sejm (Tyg. Kępiński 30.08.2006)
- Antoni Władysław Wodniakowski (1877-1935), Senior miasta Ostrzeszowa, naczelnik ?Sokoła? na południową Wielkopolskę (Arch. Państw. w Kaliszu)
- Leopold Lambert (1889-1970) mjr rez. powiatowy lekarz weterynarii w Kępnie
- Paweł Seydak (1894-1969), burmistrz Ostrzeszowa 1923-1935 (później Kępna 1937-1939 i 1945)
- Zygfryd Stawinoga, naczelnik OSP w Ostrzeszowie od 1904r. (OSP Ostrzeszów)
- ks. dziekan Ignacy Nowacki (1872-1943), rządca parafii kępińskiej od 1901r., członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (WTG Gniazdo)
- ks. Grzegorz Kucharski (1872-1943), proboszcz parafii ostrzeszowskiej 1930- 1938, zginął w Dachau (WTG Gniazdo)
- mjr Kazimierz Nieżychowski (1892-1987), powstaniec wielkopolski - organizator artylerii, uczestnik kampanii wrześniowej
- Leonard Worsztynowicz (1881-1935) z Ostrzeszowa, kierownik gospodarki wojennej w 1918 (W. Graf Ostrzeszów. Urzędy miejskie)
- Julian Bogucki z Kępna, prezes Bractwa Kurkowego (Rocznik Zjednoczenia Bractw Kurkowych Strzeleckich R. P. na rok 1937)
- Helena Przyniczyńska z Mikorzyna, założycielka Kółka Włościanek w Bralinie w dniu 16.10.1927 (Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 2.04.2008)
- Władysław Domagała (1899-1941) z Kępna, powstaniec wielkopolski, działacz "Sokoła", zginął w Oranienburgu (Maria Fikus)
- Kazimierz Piewcewicz z Kępna, od 1927 dyrektor Szkoły Rolniczej (Wielkopolskiej Izby Rolniczej) w Kępnie (J.Janiszewski Powiat Kępiński)
- Jan Kocot, nauczyciel Szkoły Handlowej (1925-) potem inspektor szkolny w Ostrowie (Orędownik Ostrowski, 1938, 1939)
- Paweł Korinth, ogrodnik, Senior miasta Ostrzeszowa, członek ruchu oporu (Czas Ostrzeszowski 49/2003)
- Sylwester Hęćka (1885-1941) z Ostrzeszowa, dyrektor szkoły zawodowej 1921-1929, później inspektor szkolny (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie)
- Franciszek Szczepański (1893-????) z Ostrzeszowa, dyrektor szkoły zawodowej 1929-1939 (Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie)
- Józef Caliński z Ostrzeszowa, działacz Związku Obrony Kresów Zachodnich (Strażnica Zachodnia 11/1931)

paskal 12 years, 8 months ago

Sylwester Hęćka - 1885-1941

Bohun42 12 years, 8 months ago

Zauważyłem błąd ; A.W. Wodniakowski Sokół a nie AW Woźniakowski
Pozdrawiam Bohun