List Kuratora Oświaty i Wychowania z sierpnia 1978r skierowany do dzieciaków (ro..., stare zdjęcia -

List Kuratora Oświaty i Wychowania z sierpnia 1978r skierowany do dzieciaków (rocznik 1971) zaczynających wtedy szkołę podstawową.
W ich przypadku to rozpoczęcie roku szkolnego było bardzo uroczyste - m.in. nowych uczniów SP2 witano przy zasłanych zielonym suknem stołach konferencyjnych w UMiG - gdyż wg właśnie wchodzącej reformy mieli być pierwszym rocznikiem 10-cio latki.
Oczywiście z tej reformy nic nie wyszło i szkoła podstawowa dla tego rocznika trwała 8 lat - do 1986r.

ktprezes 6 years, 6 months ago
Comments (0)