26-27 maja 1964 roku.
Sadzenie lasu w czynie społecznym. Z kroniki Z.Z.P.P.i S. przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrzeszowie.

Sylwester Adamski 6 years, 5 months ago
Comments (0)