Żołnierze  niemieccy na rogatce Ostrzeszowa.
Okres okupacji.

Zdjecie ze zbio..., stare zdjęcia -

Żołnierze niemieccy na rogatce Ostrzeszowa.
Okres okupacji.

Zdjecie ze zbiorów prywatnych.

Slawek Pol 5 years, 6 months ago
Comments (0)