Podziemia klasztoru, stare zdjęcia -

Podziemia klasztoru

11.10.2008
Fresk w 2 nawie po lewej

Nieznany 15 years, 3 months ago
Comments (2)
sq6qw 14 years, 5 months ago

W aktualnym Czasie Ostrzeszowskim (nr 6/2010) jest artykuł zatytułowany:
"Orzeł ostrzeszowski sprzed stu lat".

_Hathor 14 years, 5 months ago

głowę orła namalował Józef Rapiór, a poniżej podpis jego kolegi Wł. Liebner