Klasztor w czasie okupacji, stare zdjęcia -

Klasztor w czasie okupacji

Niemcy mieli w planach urządzenie sali widowiskowo-kinowej w kościele klasztornym natomiast w pomieszczeniach klasztornych ośrodek Hitlerjugend. Pomieszczenia przykościelne zaczęto dewastować, a wokół klasztoru gromadzić budulec potrzebny na przebudowę [cyt. W. Graf]
Na szczęście plany nigdy nie zostały zrealizowane.

paskal 15 years ago
Comments (1)
wipel 15 years ago

Czy to zdjęcie p. W.Grafa? To chyba jedna z cel lub refektarz.