wczoraj i dziś, stare zdjęcia -

wczoraj i dziś

nocad 12 years ago
Comments (1)
nocad 12 years ago

dawny łuku drogi istnieje do dziś, zaadaptowany na parking, podobieństwo budynku także dosyć duże.