Grób rodziny David na cmentarzu ewangelickim w Kuźnicy Myślniewskiej, stare zdjęcia -

Grób rodziny David na cmentarzu ewangelickim w Kuźnicy Myślniewskiej

Bogna 5 years ago
Comments (0)