75 lat Spółdzielczości Wiejskiej w Ostrzeszowie.
Spółdzielnia ROLNIK 1904 - 194..., stare zdjęcia -
 

75 lat Spółdzielczości Wiejskiej w Ostrzeszowie.
Spółdzielnia ROLNIK 1904 - 1948.
Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA 1948 - 1979.
Ostrzeszów, grudzień 1979 rok.
Opracował: mgr Józef Michlik.
Pierwszą siedzibą ROLNIKA był dom stojący na rogu ulicy Kościuszki i Stodolnej, którego właścicielem był mój dziadek-Józef Kuśnierczyk. Informację tą autor opracowania-Józef Michlik, otrzymał od Zofii Pogorzelskiej, której ojciec Jan Dirska w roku 1904 pracował w zarządzie spółdzielni.
Za książkę dziękujemy Wiesławowi Smardzowi.

Grzes67 1 year, 1 month ago
Comments (0)