Gazeta Ostrzeszowska 12.03.1938 rok.
Apel wystosowany przez Katolickie Stowarzy..., stare zdjęcia -

Gazeta Ostrzeszowska 12.03.1938 rok.
Apel wystosowany przez Katolickie Stowarzyszenie Męskie do "Szan. Obywatelstwa miasta Ostrzeszowa i okolic o łaskawe poparcie" budowy Domu Młodzieży na ogródkach parafialnych przy ulicy Kościuszki. Plany związane z zagospodarowaniem wybudowanego domu przerwała wojna. Po wojnie w budynku mieściło się Przedszkole nr 1, obecnie jest siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy.

Grzes67 1 year, 10 months ago
Comments (0)