Skep Powszechnej Spółdzielni Spożywców Rynek 14. Lata powojenne, stare zdjęcia -

Skep Powszechnej Spółdzielni Spożywców Rynek 14. Lata powojenne

Powyżej ledwo widoczny napis K. Olszanowski znany z jednej z pocztówek.

paskal 9 years, 7 months ago
Comments (0)