Ostrzeszów 1945-1990 r.

Zdjęcia Ostrzeszowa wykonane w latach 1945-1990.

Photos