1 Maj 1974r.

W pierwszym rzędzie siedzą jak zaznaczono na zdjęciu.  Dla cieka..., stare zdjęcia -

1 Maj 1974r.

W pierwszym rzędzie siedzą jak zaznaczono na zdjęciu. Dla ciekawości : dyr. inż. Władysław Minota jest od 19.07.1974 r Honorowym Obywatelem miasta Ostrzeszowa (jedyny, któremu nadano ten tytuł w PRL-u)

Autor: St. Haniszewski

paskal 8 years, 2 months ago
Comments (0)