Czy to jeszcze istnieje?, stare zdjęcia -

Czy to jeszcze istnieje?

\"Kapliczka przydrożna przy Odolanowie: Chrystus Król w drzewie, silnie wpływy figur wiejskich\"

Jasminowa_Ania 8 years, 1 month ago
Comments (2)
Jasminowa_Ania 8 years, 1 month ago

Szkic wykonał Jan Lissowski w 1938r. Czy ktoś pamięta tę kapliczkę?

Jasminowa_Ania 8 years ago

Zagadka została rozwiązana - kapliczka stoi na granicy Odolanowa i Raczyc. Do rozwiązania przyczynił się proboszcz Odolanowa ks. Mariusz Pohl. Serdeczne podziękowania kieruję także do Jana Taylora :)