04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
..., stare zdjęcia -
 

04.05.1982 rok. Obchody Dnia Strażaka i uroczyste poświęcenie nowego sztandaru.
Rynkiem w kierunku kościoła farnego, maszerującym strażakom przewodzi Jerzy Pilarczyk, sztandar niesie Leon Konarski. W drugim szeregu: Blok, Roman Gwizdek, Stanisław Pętoś i Jan Treśka.

Grzes67 10 months ago
Comments (1)
Paweł Klóska 10 months ago

Poczet sztandarowy to: chorąży dh Leonard Konarski, asysta to z lewej strony dh Józef Raszewski a z prawej dh Wacław Rygusiak.