Rok 1930. Siedzą od lewej: Szczepan Feige z żoną Marią z d. Vogel, NN. Stoją od ..., stare zdjęcia -

Rok 1930. Siedzą od lewej: Szczepan Feige z żoną Marią z d. Vogel, NN. Stoją od lewej: NN, Anna Feige, Franciszek Feige, Ligocki.
Ze zbiorów Waldemara Feige.

Grzes67 4 years, 7 months ago
Comments (0)