Rok 1934, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej czyli Młode Polki. W pier..., stare zdjęcia -

Rok 1934, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej czyli Młode Polki. W pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej Jadwiga Gorgolewska (po mężu Rudnicka).
W roku 1919 Stowarzyszenie Młodych Polek w Ostrzeszowie założył ks. radca Michał Perliński i przez lata był patronem tej organizacji skupiającej ponad 200 członkiń.
Ze zbiorów Urszuli Rudnickiej.

Grzes67 1 year, 10 months ago
Comments (0)