Trybuna honorowa na rynku i uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Hufca w Os..., stare zdjęcia -

Trybuna honorowa na rynku i uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Hufca w Ostrzeszowie. 2 czerwca 1963r..
Bardzo prosimy o pomoc w uzupełnieniu brakujących nazwisk.
1-?, 2-?, 3-?, 4- Maria Mieszała, 5- Hanna Mika, 6- Krystyna Gruszka, 7-?, 8-?, 9-?,10- ?, 11- Jerzy Makles, 12- ?, 13-?, 14- Jerzy Roszko, 15-?, 16- Hanna Mieszała, 17-?
18- Wojciech Olejniczak, 19- Tomasz Wiza
20- Ryszard Szalek, 21- Andrzej Zamojski,
22-?, 23-?, 24-?, 25-?, 26-?, 27-?, 28-...Ostrowski, 29-?, 30-?, 31-?, 32- Adam Ogrodowicz, 33- ?, 34-...Kolarz, 35- Jan Szajek
36- Marian Mika, 37- Zbigniew Turowski, 38- Jan Witwicki, 39-?, 40- Jan Paradaj, 41- Józef Michlik, 42-?, 43-?, 44-?
Zdj. ze zbiorów Marka Makieły.

Grzes67 7 years, 2 months ago
Comments (1)
Gana 7 years, 2 months ago

8 - Grażyna Motyl, 9- Małgosia Stekiel, 10- Krysia Frąckowska, a 40 - to Wincenty Pardej.