II Drużyna Harcerzy im. Gen. Władysława Sikorskiego, założona przez dh Tadeusza ..., stare zdjęcia -

II Drużyna Harcerzy im. Gen. Władysława Sikorskiego, założona przez dh Tadeusza Cudniewicza. Zdjęcie wykonano dn. 04.06.1957 roku z okazji pożegnania drużynowego Cudniewicza przed wyjazdem na ćwiczenia wojskowe.
stoją od lewej. Andrzej Śmiejczak, Jacek Ogrodowski, Kazimierz Woziwocki, Henryk Kucharski, Jerzy Biały, Mieczysław Organiściak, Stanisław Klimczak, Tadeusz Cudniewicz (drużynowy), Kazimierz Szczepaniak, Stefan Puchała, Zbigniew Krysik, Jerzy Kałużny, Jerzy Ciężki, Ryszard Dostatni, Tadeusz Truchan, Stanisław Rozwora (?), Marek Makieła, Wojciech Olejniczak.
siedzą od lewej: NN, Tadeusz Polus, NN, Zdzisław Kokot, Włodzimierz Ignaszewski, ...Pisula, Andrzej Baran (Baranowski)
Za zdjęcie i pomoc dziękujemy p. Wojciechowi Olejniczakowi i p. Markowi Makiela.

Grzes67 5 years, 12 months ago
Comments (0)