Zeznanie Hansa Mulzera , komendanta obozu jenieckiego w Ostrzeszowie w czasie gd..., stare zdjęcia -

Zeznanie Hansa Mulzera , komendanta obozu jenieckiego w Ostrzeszowie w czasie gdy przebywali w nim franciszkanie z Niepokalanowa, w procesie beatyfikacyjnym ojca Maksymiliana Kolbe.
Źródło: Marian Langner, Wielkopolskie Drogi O. Maksymiliana Kolbe.

Grzes67 3 years, 11 months ago
Comments (0)