Zapraszamy na spotkanie z dwoma niezwykłymi ludźmi, wielkimi patriotami i działa..., stare zdjęcia -

Zapraszamy na spotkanie z dwoma niezwykłymi ludźmi, wielkimi patriotami i działaczami społecznymi, których losy splatały się nieprzerwanie od lat przedwojennych i członkostwie w elitarnym Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół", po dramatyczne wydarzenia w czasie drugiej wojny i niełatwe życie w socjalistycznym państwie, gdzie nadal razem służyli w straży pożarnej dla dobra ludzi i na chwałę Boga. O historii ich życia opowie rodzina i przyjaciele, spotkanie odbędzie się 14 grudnia (piątek) o godzinie 16-oo w Bibliotece Miejsko-Gminnej w Ostrzeszowie.

Grzes67 2 years, 9 months ago
Comments (0)