Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 16 lutego 2021 roku, w wieku 84 lat, ..., stare zdjęcia -

Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 16 lutego 2021 roku, w wieku 84 lat, zmarł Jerzy Dembski.
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrzeszowie w latach 1971-73, Naczelnik Miasta Ostrzeszów w latach 1973-75. Działacz społeczny, członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Rodzinę prosimy o przyjęcie wyrazów współczucia.

Grzes67 7 months, 1 week ago
Comments (1)
Grzes67 7 months, 1 week ago

Pan Jerzy był jednym z inicjatorów pierwszych, oficjalnych Dni Ziemi Ostrzeszowskiej w 1974 roku.
https://dziejeostrzeszowa.pl/kategoria/191/dni-ziemi-ostrzeszowskiej-1974/