"Działo się na Ratuszu Miasta JEgo Królweskiey Mości Ostrzeszowa Prus Południowy..., stare zdjęcia -

"Działo się na Ratuszu Miasta JEgo Królweskiey Mości Ostrzeszowa Prus Południowych, Dnia Dwudziestego Trzeciego, Miesiąca Maja Roku Pańskiego Tysięcznego Siedemsetnego Dziewiędziesiątego Piątego"

Grzes67 6 years, 8 months ago
Comments (0)