Klasa I, rok szkolny 1958/59, na górce w lesie klasztornym. Bardzo prosimy o dop..., stare zdjęcia -

Klasa I, rok szkolny 1958/59, na górce w lesie klasztornym. Bardzo prosimy o dopasowanie nazwisk do numerów, uzupełnienie brakujących danych i poprawienie błędów, za które jeżeli zaistniały przepraszamy.
Danuta Skiba / Stanisława Pawlak / Grażyna Graf / Wróbel / Halina Karasińska / Mira Majchrzak / Krystyna Nowak / Teresa Wabnic / Anna Józefiak / Maria Kandyba(?) / Mariola Pawlak / Haziak / Kamińska / Ela Jędrusik / Krystyna Czwordon / Maria Widerska / Gabriela Łyskowska(?) / Maria Rubik / Teresa Ochędzan(?) / Bożena Konarska / Krystyna Walczak / Regina Jędrusik / Zofia Bacik / Krystyna Szubińska / Krystyna Szubińska / Andrzej Dziembowski / Jacek Jędrkowiak / Henryk Gądek / Ryszard Sosnowski / Jan Andrzejewski / Ryszard Turek / Andrzej Krysik / Niedzwiecki / Andrzej Franek.

Grzes67 7 years, 4 months ago
Comments (1)
Grzes67 7 years, 3 months ago

23 Ryszard Turek,27 Andrzej Janiak, 5 Grazyna Graf,36 Henryk Szczygieł - podane przez Pana Andrzeja Dziembowskiego.