Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1, prawdopodobnie koniec lat sześćdzies..., stare zdjęcia -

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1, prawdopodobnie koniec lat sześćdziesiątych.
1 - Elżbieta Lis 2 - Danuta Makles 3 - Krystyna Andrzejewska - Kazubowska 4 - Janusz Paprzycki 5 - Aldona Adamska 6 - Stefania Śmiejczak 7 - Marian Mika 8 - Helena Missala-Ratajczak 9 - Janina Fabrowska 10 - Stefania Śródka 11 - Zofia Sworowska- Gruszka 12 - Danuta Paprzycka 13 - Barbara Szkopek 14 - Barbara Hipp 15 - Kazimierz Staszewski 16 - Bogdan Pętoś 17 - Alicja Michalska 18 - Maria Szubińska 19 - Lubomira Grudzińska 20 - Wiktor Zuberek 21 - Jan Kulczak

Grzes67 5 years, 3 months ago
Comments (0)