... w podróży.
Początek lat pięćdziesiątych. Pielgrzymka parafialna do Częstoch..., stare zdjęcia -

... w podróży.
Początek lat pięćdziesiątych. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy, pod przewodnictwem księdza Jana Ksyckiego. Udało się rozpoznać: Kazimierza Bloka, Stefana Jędrzejaka, Gertrudę Hurną, Teresę Rossę, Stanisława Szmaja, Stefana Hazubskiego.
Foto.
Chrześcijański Zakład Fotograficzny
K. Wieczorek
Częstochowa
ul. N.M. Panny nr 37

Grzes67 3 years ago
Comments (1)
Grzes67 2 years, 11 months ago

Pielgrzymka odbyła się w roku 1948. 01.09.1949 ksiądz Ksycki opuścił Ostrzeszów.