...w podróży.
Pielgrzymka do Mikorzyna na odpust Św. Idziego. 1 września 1953 r..., stare zdjęcia -

...w podróży.
Pielgrzymka do Mikorzyna na odpust Św. Idziego. 1 września 1953 rok.
Wśród pielgrzymów są: Zofia Różyńska, Maria Wrzalska, Łucja Mazurkiewicz, Weronika Wilk, Maria Morek, Zofia Kaczmarek, Stefania Janicka. Tomasz Organiściak. Ministranci to m.in. Marian Wichnowski (klęczy w środku), pierwszy z prawej: Jan Szubert. Ksiądz z lewej to Wenancjusz Baraniak-wikary parafii farnej w Ostrzeszowie.
Ze zbiorów Teresy Tokarskiej.

Grzes67 2 years, 9 months ago
Comments (0)