Październik 1977 rok, uroczystość nadania FUM-owi imienia Rewolucji Październiko..., stare zdjęcia -

Październik 1977 rok, uroczystość nadania FUM-owi imienia Rewolucji Październikowej.
Trybunę dla widowni zbudowano przed stołówką, u dołu widoczna zakładowa orkiestra.
Fot. Marek Dytfeld.

Grzes67 9 months ago
Comments (0)