Harcerstwo w Ostrzeszowie - 1932 rok - obóz pod Baligrodem w Bieszczadach, nad H..., stare zdjęcia -

Harcerstwo w Ostrzeszowie - 1932 rok - obóz pod Baligrodem w Bieszczadach, nad Hoczewką - komendant hm. Antoni Balcerek.

Niestety, na tym zdjęciu identyfikuję tylko jedną osobę - w pelerynie, bez nakrycia głowy stoi Marian Perski s.Feliksa. Podczas obozu, po ulewnym deszczu, w nocy, gwałtownie wezbrały wody Hoczewki i zalały całe obozowisko. Istniało zagrożenie życia. Nastąpiła ewakuacja. Były duże straty materialne. Wiele rzeczy,w tym osobistych odnajdywano dopiero po opadnięciu wody - równie szybkim jak przybranie. Z tego powodu druhowie mają na zdjęciu dosyć smętne miny oraz widoczne ubytki w garderobie maskowane odzieniem awaryjnym.
W opisie tego zdjęcia występuje także nazwa wsi Łukawica - nad Sanem w pobliżu Leska. Prawdopodobnie korzystano z miejscowej stacji kolejowej.
Co ciekawe - być może z tej samej stacji korzystał szczep WATRA /"Granatowa Czwórka" i "Pomarańczowa Dziewiątka"/, który w dniach 10.7 - 5.8 1965 roku rozbił namioty w pobliżu miejscowości Zagórz k/Leska. Łukawicę od Zagórza dzieli tylko 5 km.
http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/P50_S35_DOBROMIL_300dpi.jpg
http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/P50_S34_SANOK_300dpi.jpg
http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/P51_S34_LESKO_300dpi.jpg

Nieznany 14 years, 4 months ago
Comments (0)