Zdjęcie zrobiono w bramie strzelnicy państwa Śliwińskich, w tyle widoczny klaszt... -

Zdjęcie zrobiono w bramie strzelnicy państwa Śliwińskich, w tyle widoczny klasztorny kościół.Nie znane są okoliczności i dokładna data powstania fotografii, jedyna rozpoznana osoba to Cecylia Kuśnierczyk, stoi w środkowym rzędzie,szósta od lewej.

Grzes67 6 years, 5 months ago
Comments (2)
Włodzimierz Śliwiński 4 years, 1 month ago

Od prawej strony siedzi trzeci,mój dziadek Śliwiński,czwarta moja babcia Śliwińska.

Grzegorz Kosmala 3 years, 8 months ago

Ósma od lewej w samym środku to Łucja Rak z domu Sauer, żona Józefa dyrektora kas chorych oraz Banku ludowego.
Mieszkali w Ostrzeszowie do 1936 r. później w Ostrowie Wlkp.