Hotel Wodniakowski, zdjęcie z początku XX-w.Po lewej stronie widać fragment kami... -

Hotel Wodniakowski, zdjęcie z początku XX-w.Po lewej stronie widać fragment kamienicy zburzonej przez Niemców w pierwszych latach okupacji.

Grzes67 5 years, 5 months ago
Comments (1)
paskal 5 years, 5 months ago

W tle widać wieżę kościoła Św. Anny