Panorama Ostrzeszowa wykonana z budynku internatu ks. Salezjanów (obecnie ZSZ nr..., stare zdjęcia -

Panorama Ostrzeszowa wykonana z budynku internatu ks. Salezjanów (obecnie ZSZ nr 1), lata czterdzieste, prawdopodobnie okres II wojny. Widoczna m.in. plebania, kościół farny, budynki przy placu Kazimierza. W oddali zauważyć można kolejową wieżę ciśnień.
Zdjęcia pochodzą z albumu Pani Sabiny Gorgolewskiej, udostępnione przez Panią Małgorzatę Szymoniak-Staniszewską.

Grzes67 5 years, 4 months ago
Comments (0)