Bardzo ładna i klimatyczna fotografia naszego klasztorku. Koniec lat trzydziesty..., stare zdjęcia -

Bardzo ładna i klimatyczna fotografia naszego klasztorku. Koniec lat trzydziestych u.w. w tym czasie klasztor i kościół był zaniedbany i popadał powoli w ruinę. Dopiero po wojnie w roku 1948 cały kompleks doczekał się gruntownego remontu.
Zdjęcie ze zbiorów Jacka Matysika.

Grzes67 4 years, 8 months ago
Comments (0)