Ulica Krakowska 9 czyli obecna Sikorskiego 8. Rok ok. 1925 w tym czasie właścici..., stare zdjęcia -

Ulica Krakowska 9 czyli obecna Sikorskiego 8. Rok ok. 1925 w tym czasie właścicielami kamienicy byli Bolesław Gibasiewicz i mój dziadek Józef Kuśnierczyk. Dziadek wygląda ostatnim oknem od prawej strony, w trzecim oknie od prawej babcia Cecylia z córkami: Czesią (ur 1921) i Kazią (ur 1922).
Ulica Sikorskiego na przestrzeni wieku aż pięciokrotnie zmieniała nazwę. W czasie zaborów do 1919 roku nazywała się Breslauer Strasse w niepodległej Polsce, najpierw Krakowska i krótko Marszałka Piłsudskiego w latach okupacji niemieckiej Horst Wessler Strasse a po wojnie do dnia dzisiejszego Gen. Władysława Sikorskiego.

Grzes67 4 years, 8 months ago
Comments (0)