Wystawa Rolniczo Przemysłowa powiatu kępińskiego w Ostrzeszowie. 12-15 sierpie..., stare zdjęcia -


Wystawa Rolniczo Przemysłowa powiatu kępińskiego w Ostrzeszowie. 12-15 sierpień 1934 roku.
Na wystawie zorganizowanej z okazji 15 rocznicy odzyskania niepodległości nie mogło zabraknąć pokazu kolekcji pamiątek po Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". To przecież pod sokolim sztandarem ruszyli pierwsi powstańcy bić się w Wielkopolsce o naszą niepodległość. W zeszłym roku była 120 rocznica powstania sokolstwa na ziemi ostrzeszowskiej, niestety żadne władze ani organizacje nie były tym wydarzeniem zainteresowane. Po prawej stronie widoczny fragment ekspozycji Towarzystwa Powstańców i Wojaków.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 5 years, 5 months ago
Comments (0)