Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Ostrzeszowie.
Kościół farny w Ostrzeszowie. ..., stare zdjęcia -

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Ostrzeszowie.
Kościół farny w Ostrzeszowie. 16 maja 1935 roku. pogrzeb Antoniego Władysława Wodniakowskiego. Wokół trumny naczelnika stoją druhny i druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Msza odbywa się w liturgii przedsoborowej zwanej też mszą trydencką. W lewym górnym rogu widoczny pułkownik Stanisław Thiel, dowódca Powstania Wielkopolskiego na ziemi ostrzeszowskiej.
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

Grzes67 2 years, 1 month ago
Comments (0)