Lata trzydzieste, wzgórze klasztorne z murem klasztornym w tle (po lewej brama)...., stare zdjęcia -

Lata trzydzieste, wzgórze klasztorne z murem klasztornym w tle (po lewej brama). Na sankach siedzą Helena Fluder i Jadwiga Domagalska. Informacja o pani pochylającymi się nad dziewczynami bardzo oczekiwana. Fotografia publikowana z tęsknoty za Gwiazdką ze śniegiem i mrozem.
Ze zbiorów Jacka Matysika.

Grzes67 2 years, 7 months ago
Comments (0)